Možnost ukládání elektroodpadu za budou obecního úřadu - do 30. září 2021

Po dokončené opravě prodejny již mají občané naší obce možnost uložit vysloužilé elektrospotřebiče za budovu obecního úřadu.

Vysloužilý elektroodpad lze sem ukládat do 30. září 2021, po té bude odpad pro obec zdarma vyvezen a dále využit pro druhotné suroviny.

Žádáme občany, aby odpad shlukovali na jedno místo, odpad rovnali a dodržovali pořádek.

Děkujeme.

 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created