Dotazník MAS,z.s. - sladění představ občanů k rozvoji regionu

Vážení občané,

MAS Bohdanečsko, z.s. (Místní akční skupina) se na nás obrací s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku na uvedeném odkazu. Vyplnění dotazníku zabere necelých 5 minut vašeho času. Na poslední straně vyplněného formuláře je důležité kliknout na tlačítko „Odeslat“, aby byl vyplněný formulář uložen a jeho odpovědi zahrnuty do závěrečného vyhodnocení. To je však v závěru dotazníku uvedeno.

MAS Bohdanečsko, z.s. momentálně pracuje na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027. Smyslem strategického dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů a institucí a občanů. Aby mohly být problémy řešeny efektivně, je potřeba v rámci regionu postupovat koncepčně a s jasným záměrem.

Pro potřeby dokumentu vytvořili v Google formuláři dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko. V tuto chvíli se sbírají podklady z území a zpracovává se analytická část dokumentu. Tím, že i obyvatelé regionu vyjádří svůj názor, pomohou nám lépe zacílit dotace tak, aby jejich využití bylo co nejsmysluplnější.

Odkaz na Google formulář pro občany: https://forms.gle/j8Uq8A9KwEKriHmw5

Jsou připravené i dotazníky pro neziskové organizace a podnikatele. Ty budeme do území rozesílat po vlastní ose. Případně, pokud byste měli zájem, posíláme odkaz na dotazníky pro neziskové organizace. Dotazníky spolkům budeme rozesílat zítra, stejně tak podnikatelským subjektům.

Odkaz na Google formulář pro neziskové organizace: https://forms.gle/oFS8cghTWsDzEjKfA

Velmi Vám tímto děkujeme za podporu a spolupráci.
Ing. Lenka Makovská

projektový manažer SCLLD

MAS Bohdanečsko, z. s.

 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created