Uzavírka silnice č. III/32728

od 29.9.2020 je plánována uzavírka sil. III/32728 u obce Sopřeč.

Vzhledem k délce objízdné trasy dojde k zásadnímu narušení dopravní obslužnosti. příloze.

Na lince 650638 dochází ráno k velkým časovým posunům spojů. Spoje č. 15 a č. 16 na lince 650628 jsou kompletně přetrasované.
Po dobu uzavírky nebude zajištěn včasný příjezd do Přelouče na začátek školního vyučování! Na trase uvedených linek dojde k částečnému neobsluhování obcí vybranými spoji.

Vzhledem k minimálnímu času na přípravu, z oběhových důvodu vozidla a dalších uzavírek na trase, nebude možné žádné větší změny v jízdních řádech realizovat.

Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

tel.: 466 026 866

 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created