Přehled - kde se nosí a nenosí roušky od 10. září 2020

Roušky jsou povinné od čtvrtka 10. září 2020:

* všude pod střechou
* ve veřejné dopravě
.
.
Kdo a kde nemusí mít roušku:
.
* děti do dvou let věku,
* děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině
* internáty a domovy mládeže
* zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
* osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
* hospitalizovaní pacienti, klienti zařízení sociálních služeb
* zaměstnanci a ústavní činitelé pracující na jednom místě, pokud pracují ve vzdálenosti
nejméně dva metry od jiné osoby
* osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho
odbavení
* osoby účastnící se soudního jednání
* moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových a televizních pořadech
* zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
* osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů
* snoubenci v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné, totéž platí pro
uzavírání registrovaného partnerství
* osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
* sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
* osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, což jsou například bazény, sauny či
brouzdaliště

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created