Zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadů a ze psů od 1.1.2019

Poplatek za svoz KO:
Od 1.1.2007 do 31.12.2018 obec vybírala tzv. poplatek za svoz komunálního odpadu (popelnic) ve výši 450,- Kč/rok/osoba s TP nebo dům sloužící k individuální rekreaci.
*
Od 1.1.2019, tj. po 12 letech, obec zvyšuje tento poplatek o 50,- Kč/rok/osoba na částku 500,- Kč/rok/osoba.

*
Poplatek ze psů:
Od 1.1.2019 obec zvyšuje po mnoho let již historickou výši poplatku ze psů a to z částky 50,- Kč/rok na 100,- Kč/rok.

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created