Sběr a svoz vysloužilých elektrospotřebičů

Veškerý drobný a velký elektroodpad ukládejte počínaje měsíce květen 2018 opět za obecní úřad ke přístřešku na jedno místo.

Nevozte elektroodpad do Nebezpečného a velkoobjemového Odpadu v sobotu 12.5.2018!

Sběr těchto elektrospotřebičů bude ukončen 30.6.2018.

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created