Oprava chodníků - IV. část, během března 2018

Pokud bude přijatelné počasí už během měsíce března 2018, pak budou zahájeny práce na další etapě opravy chodníků - IV. část.
*
Letos bude provedena oprava chodníků od rodiny S.Štochla až k paní M.Bolkové a další úsek v zatáčce od P.Kopáče až ke Killerům. Tak bude propojen celý kompletně opravený chodník na této trase a to až do spodní části obce.
*
Při těchto pracích obec provede zároveň odstranění přerostlých thují podél nevzhledného plotu u zastávky autobusu a zbourání původní zděné autobusové čekárny. Tu nahradí nová čekárna, vedle níž se vybuduje odpočinkové místo s lavičkami. Tento prostor se také postupně upraví a provede se zde nová výsadba keřů.

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created