Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď a Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.).

Odpovědi žadatelům: 
 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created