Aktuality

Organizace dopravy a vedení objízdných tras při rekonstrukci I/36 - Rohovládova Bělá - Voleč
14.03.2018

V příloze naleznete obrazové přílohy k dopravní situaci během uzavírky silnice
č. I/36 v době uzavírky 26.3.2018 - 3.6.2018.
*
Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s., Praha 9

Oprava chodníků - IV. část, během března 2018
13.02.2018

Pokud bude přijatelné počasí už během měsíce března 2018, pak budou zahájeny práce na další etapě opravy chodníků - IV. část.
*
Letos bude provedena oprava chodníků od rodiny S.Štochla až k paní M.Bolkové a další úsek v zatáčce od P.Kopáče až ke Killerům. Tak bude propojen celý kompletně opravený chodník na této trase a to až do spodní části obce.
*
Při těchto pracích obec provede zároveň odstranění přerostlých thují podél nevzhledného plotu u zastávky autobusu a zbourání původní zděné autobusové čekárny. Tu nahradí nová čekárna, vedle níž se vybuduje odpočinkové místo s lavičkami. Tento prostor se také postupně upraví a provede se zde nová výsadba keřů.

PRODEJ VAKUOVĚ BALENÉHO MASA V NAŠÍ PRODEJNĚ
13.01.2018

- viz.leták - Prodej vakuově baleného masa v naší prodejně

- viz Katalog výrobků TORO Hlavečník: maso a uzenina

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů - květen 2018
22.11.2017

Žádáme občany,
aby do doby vyhlášení sběru elektroodpadu neodkládali své vysloužilé elektrospotřebiče za budovu obecního úřadu.
Předávat svůj elektroodpad naší obci za budovu obecního úřadu budete moci až během měsíce května 2018.
Do té doby musí být uloženy vysloužilé elektrospotřebiče buď u vás nebo je můžete předat do specializovaných sběrných dvorů k tomuto účelu zřízených a vedených – př. v sousední Rohovládově Bělé. Naše obec však takový sběrný dvůr nemá.

Děkujeme.
Ing. Jana Exnerová
starostka obce Vyšehněvice

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created