Aktuality

Oprava chodníků - IV. část, během března 2018
13.02.2018

Pokud bude přijatelné počasí už během měsíce března 2018, pak budou zahájeny práce na další etapě opravy chodníků - IV. část.
*
Letos bude provedena oprava chodníků od rodiny S.Štochla až k paní M.Bolkové a další úsek v zatáčce od P.Kopáče až ke Killerům. Tak bude propojen celý kompletně opravený chodník na této trase a to až do spodní části obce.
*
Při těchto pracích obec provede zároveň odstranění přerostlých thují podél nevzhledného plotu u zastávky autobusu a zbourání původní zděné autobusové čekárny. Tu nahradí odlehčená skleněná čekárna, vedle níž se vybuduje odpočinkové místo s lavičkami. Tento prostor se také postupně upraví a provede se zde nová výsadba keřů.

Dětský maškarní bál - 17.2.2018
07.02.2018

Obec Vyšehněvice vás společně s KK srdečně zve na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL v sobotu 17.2.2018 od 15:00 hodin do sálu hostince.
*
Letošní téma: české večerníčky
Ocenění tří nejlepších masek na vyhlášené téma
*
Soutěže pro děti i dospělé
**
Vstupné: děti zdarma, dospělí: 20,- Kč

PRODEJ VAKUOVĚ BALENÉHO MASA V NAŠÍ PRODEJNĚ
13.01.2018

- viz.leták - Prodej vakuově baleného masa v naší prodejně

- viz Katalog výrobků TORO Hlavečník: maso a uzenina

Plesová sezóna 2018 v naší obci
09.01.2018

- viz, přiložený plakát

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů - květen 2018
22.11.2017

Žádáme občany,
aby do doby vyhlášení sběru elektroodpadu neodkládali své vysloužilé elektrospotřebiče za budovu obecního úřadu.
Předávat svůj elektroodpad naší obci za budovu obecního úřadu budete moci až během měsíce května 2018.
Do té doby musí být uloženy vysloužilé elektrospotřebiče buď u vás nebo je můžete předat do specializovaných sběrných dvorů k tomuto účelu zřízených a vedených – př. v sousední Rohovládově Bělé. Naše obec však takový sběrný dvůr nemá.

Děkujeme.
Ing. Jana Exnerová
starostka obce Vyšehněvice

 

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created