Odpady

Invalid Galleria: there are no attachments. See README.txt for help.

Množství vytříděného odpadu v naší obci v roce 2021
03.06.2022
Jak a kdy předávat použitý olej ke svozu odpadů
15.04.2022
Do popelnic na plast drobné kovové odpady a tetrapakové obaly.
16.03.2022

Do popelnic na plast budete moci dále ukládat tetrapakové obaly a "drobný" a neznečištěný kovový odpad, který si svozová firma u sebe vytřídí.

**

Nově můžete PET láhev s použitým olejem pokládat v den svozu na zadní stranu víka popelnice (do prohlubně) na plastový nebo i komunální odpad.


Informace o odpadovém hospodářství za rok 2021
14.03.2022
SOP - reklamace popelnicových nádob
02.03.2022
SVOZOVÝ KALENDÁŘ - svoz plastového odpadu a SKO (směsný komunální odpad)
26.02.2022
Účet obce pro úhradu poplatků: 194 393 585/ 0300.
14.02.2022
POPLATKY za odpady na rok 2022.
14.02.2022

Na rok 2022 schválilo Zastupitelstvo obce tyto poplatky za odpady:
------------------------------------------------------------------

* Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo
* vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

zaplatí obci poplatek 600,- Kč.

Obec umožní zapojit se do systému odpadového hospodářství na základě Smlouvy té podnikající FO a PO, která uhradí poplatek za tříděný odpad ve výši 650,- Kč vč. DPH na rok 2022.Způsoby úhrady poplatků:
------------------------
* Platba na běžný účet obce: 194 393 585/0300. Nutno uvést identifikaci plátce.
* Platba v hotovosti na obecním úřadě.


Svoz odpadů - sběrné nádoby, místa ukládání.
14.02.2022

Popelnice - na směsný komunální odpad. Svoz 1x14 dní, v úterý v sudém týdnu.
Kontejnery - na plasty a tetrapakové obaly. Svoz 1x týdně ve čtvrtek-pátek.
Kontejnery - na papír. Svoz 1x týdně.
Kontejnery - na sklo. Svoz 1x měsíčně.
Popelnice - na drobný kovový odpad. Svoz po naplnění.
Popelnice - na použitý kuchyňský olej a tuk v PET lahvích. Svoz v cca 1x měsíčně.

Bio odpad - se ukládá na betonové úložiště na Kozinci. Po naplnění se odpad vyváží do kompostárny v ZD Chýšť.
Velkobjemový a nebezpečný odpad - v den oznámení se ukládá na 3 sběrná místa v obci. Odtud ho pak svozová firma SOP Přelouč, a.s. vyváží.

Elektroodpad - po provedeném svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu se elektroodpad ukládá cca od června do srpna za budovu obecního úřadu. Poté úřad zajistí odvoz.

***
Od března 2022 by se měly podle svozového plánu SOP Přelouč, a.s. nahradit kontejnery na plast popelnicemi na plast a na drobný kovový odpad pro každou domácnost a platící podnikající FO a PO.
Každá tato popelnice je označena známkou s příslušným číslem popisným a je očipovaná kvůli evidenci jízdy svozového vozu a jeho výsypu popelnice.


 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created