Aktuality

Příměstské letní tábory - Kolesa a Přelovice
15.04.2021

Opět budeme pořádat příměstské letní tábory a nabízíme příměstský tábor pro děti z vaší obce.

Věřím, že mnoha rodičům to pomůže ulehčit již takhle složitou situaci. Plakáty najdete v příloze. Jedná se o tyto dva tábory:
1) Příměstský tábor Přelovice: termín 12. - 16.7. 2021 8:00 - 16:00 h, cena 2500,-
Kč. Tábor je určen pro děti od 6 do 14 let. Více informací v letáčku.

2) Příměstský tábor Kolesa: (Kladruby and Labem) - termín 19. - 23.7.2021 denně
8:00 - 16:00 h, cena 2500 Kč. Tábor je určen pro děti od 6 do 14 let, více
informací naleznete v letáčku.

Mockrát děkuji za vyvěšení a vyhlášení nabídky.
--
S přáním hezkého dne
Panchártková Michaela
(Hlavní a programová vedoucí)
Cooltabor, z.s

Nová herní sestava na hřišti u bytovky - zatím není v provozu
06.04.2021

Na své zprovoznění zatím čeká nová herní sestava Weston na hřišti u bytovky.
*
Domeček se skluzavkou a 2 houpačkami bude možné užívat až po 16. dubnu 2021.

Dotazník MAS,z.s. - sladění představ občanů k rozvoji regionu
05.04.2021

Vážení občané,

MAS Bohdanečsko, z.s. (Místní akční skupina) se na nás obrací s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku na uvedeném odkazu. Vyplnění dotazníku zabere necelých 5 minut vašeho času. Na poslední straně vyplněného formuláře je důležité kliknout na tlačítko „Odeslat“, aby byl vyplněný formulář uložen a jeho odpovědi zahrnuty do závěrečného vyhodnocení. To je však v závěru dotazníku uvedeno.

MAS Bohdanečsko, z.s. momentálně pracuje na dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027. Smyslem strategického dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů a institucí a občanů. Aby mohly být problémy řešeny efektivně, je potřeba v rámci regionu postupovat koncepčně a s jasným záměrem.

Pro potřeby dokumentu vytvořili v Google formuláři dotazník pro obyvatele z území MAS Bohdanečsko. V tuto chvíli se sbírají podklady z území a zpracovává se analytická část dokumentu. Tím, že i obyvatelé regionu vyjádří svůj názor, pomohou nám lépe zacílit dotace tak, aby jejich využití bylo co nejsmysluplnější.

Odkaz na Google formulář pro občany: https://forms.gle/j8Uq8A9KwEKriHmw5

Jsou připravené i dotazníky pro neziskové organizace a podnikatele. Ty budeme do území rozesílat po vlastní ose. Případně, pokud byste měli zájem, posíláme odkaz na dotazníky pro neziskové organizace. Dotazníky spolkům budeme rozesílat zítra, stejně tak podnikatelským subjektům.

Odkaz na Google formulář pro neziskové organizace: https://forms.gle/oFS8cghTWsDzEjKfA

Velmi Vám tímto děkujeme za podporu a spolupráci.
Ing. Lenka Makovská

projektový manažer SCLLD

MAS Bohdanečsko, z. s.

Výlukové autobusové jízdní řády
30.03.2021

Minulý týden proběhla úspěšná zkouška na projetí autobusů pod žel. tratí ve Valech a tato komunikace tedy bude využívaná jako objízdná trasa.

V příloze posílám jsou výlukové jízdní řády s platností od 6.4.2021. V jízdních řádech je zapracována uzavírka sil. II/333 v Přelouči (oprava mostu), uzavírka sil. III/32219 v Mělicích (výstavba kanalizace) a částečně tam jsou zapracovány i přestupy na výlukové vlakové jízdní řády. U některých spojů, díky tomuto všemu a z oběhových důvodů vozidla, dochází k výrazným časovým posunům.

Informace z Krajské veterinární správy - pásmo dozoru a domácí chov drůbeže
22.03.2021

Dne 22.3.2021 na náš dotaz sdělil pracovník KVS Pardubice, že drůběž domácích chovatelů nemusí být v dozorovém pásmu kvůli ptačí chřipce omezena v pohybu pouze na prostor kurníku.

Je však potřebné nenechávat venku volně přístupné krmení a napájení pro drůběž.

Za sportem a do přírody lze i na celém území domovského okresu.
22.03.2021

Od pondělka 22.3.2021 mohou lidé sportovat a vyrážet do přírody v celém našem domovském okrese i mimo katastr naší obce Vyšehněvice.

Dosud tak bylo možné pouze na území obce.

Omezení pohybu mezi okresy, které je nařízeno od začátku března, ale zůstává dál v platnosti.

Sčítání lidu, domů a bytů začíná 27.3.2021
21.03.2021

Informace naleznete pod záložkou Obecní úřad/Elektronická úřední deska.

Základní nápovědu naleznete přímo ve sčítacím formuláři.
Podrobná nápověda je na webu: www.scitani.cz/napoveda.
Informace jsou pro Vás i na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) a e-mailu dotazy@scitani.cz.
V případě potřeby Vám s vyplněním sčítacího formuláře poradí i na kontaktních místech sčítání.

S ohledem na protiepidemická opatření bude kontakt sčítacích komisařů s obyvatelstvem omezen na roznos formulářů (při předání nebudou poskytovat informace ohledně vyplnění).

 
Prohlášení o přístupnosti Obce Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice • Wess-Design created